Villkor Levererat & Monterat

LEVERERAT & MONTERAT är en trygg och förmånlig lösning för en komplett installation. I de priser som anges ingår produkter, installation, installationsmaterial och demontering av de produkter som byts ut inom en radie av 1 mil från Skövde eller Tidaholm. Priserna är baserade på att ROT-avdrag medges.

I övrigt gäller följande:

– I rummet/utrymmet ska det finnas fungerande vattenavstängning.

– Montering på betonggolv. Flytspackling av golv och demontering av befintligt ytskikt ingår ej.

– Kostnad för eventuell ombyggnation av väggar och tak och dragning av vattenledningsrör tillkommer.

– Anslutning till kopparrör.

– Elinstallationer ingår ej.

– Åtgärder av fuktskador och andra skador/brister ingår ej.

Produktspecifika villkor

Blandare

Köks- eller tvättställsblandare som ska bytas ut ska vara av ”etthålstyp”. Befintlig duschblandare ska ha svensk standard c/c 160 mm.

WC-stol

Befintlig WC-stol ska vara golvstående och avloppsrörets diameter ska vara 110 mm. Kontakta oss för information om kostnadstillägg för vägghängd toalett.

Dusch/badkar

Vattenledningarna ska vara dragna vid golvet och väggarna måste vara kottlade. Kostnad för eventuell flytt av golvbrunnen tillkommer.

Möbler

Väggarna ska vara i skick för montering av möbler. Nedmontering och bortforsling av befintliga möbler ingår. Kostnad för eventuellt elarbete tillkommer.